Thursday, September 11, 2003


رابطه گلها با شخصيت شما !!
(2)

گل رز

اين گل جذاب و زيبا و دلربا ، قرنهاست كه باغباناني زرنگ ، كاري و فريبا و دل انگيز دارد و اگر شما عاشق انواع گلهاي رز هستيد ،روحي با شكوه و شاهانه داريد كه با تلاش و ايمان پيوند خورده است. فاسترمعتقد است : حقيقت گويي و حقيقت جويي لازمه هر كاري است كه در آن گام مي نهيد. افرادي كه عاشق گلهاي رز هستند بر سر هر بوته گل خود همانند بچه هاي خويش، قيل و قال راه مي اندازند و بالاخره اين افراد هيچ گاه به درستي نميدانند كه چگونه مهر و دوستي و توجه خويش را به طور مساوي بين دوستان وخانواده تقسيم كنند ،اما به هر حال در دوستي بي نظيرند

No comments: